ASAP

Table of Contents

Nóra Popovics-Tóth, Erika Bálint
PDF

Biomedical applications

Katja Mihovec, Žane Temova Rakuša, Enikő Éva Gaál, Robert Roškar

Chemical, biochemical and environmental engineering

Ibrahim Korkut, Fuat Erden, Salih Ozbay
Bui Thi Minh Nguyet, Nguyen Huu Nghi, Nguyen Anh Tien, Dinh Quang Khieu, Ha Danh Duc, Nguyen Van Hung
PDF
Mohd Mustafa, Shabnum Bashir, Syed Kazim Moosvi, Mohd. Hanief Najar, Mubashir Hussain Masoodi, Masood Ahmad Rizvi

Inorganic chemistry

Karwan Omer Ali, Hikmat Ali Mohamad, Thomas Gerber, Eric Hosten
PDF
Xiao-Jun Zhao, Su-Zhen Bai, Ling-Wei Xue
PDF
Zhijie Xu, Shuo Meng, Tong Cao, Yu Xin, Mingjian Zhang, Xiaoyi Duan, Zhen Zhou, Daopeng Zhang

Organic chemistry

Xinyu Leng, Chengguo Liu, Fei Ye