Cover Image

Tuning the Photocatalytic Activity of Nanocrystalline Titania by Phase Composition Control and Nitrogen Doping, Using Different Sources of Nitrogen

Nejc Rozman, Luka Škrlep, Miran Gaberšček, Andrijana Sever Škapin

Abstract


S hidrotermalno metodo smo sintetizirali nanodelce titanovega oksida. Kot izvor titana smo uporabili TiOSO4. Spreminjali smo pH med 0,5 in 1,0 ter dodatek izopropanola v reakcijsko zmes in s tem pripravili različne zmesi anataza, rutila in brookita. Vzorce smo tudi dopirali z različnimi deleži dušika, pri čemer smo kot izvor dušika uporabili sečnino, amonijev nitrat in tripropilamin. Vzorce smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo, elektronsko vrstično mikroskopijo na poljsko emisijo, infrardečo spektroskopijo, UV-Vis difuzno refleksijsko spektroskopijo in jim določali specifično površino. Fotokatalitsko aktivnost pa smo merili v reaktoskem sistemu plin-trdno. Ugotovili smo, da nizek pH favorizira nastajanje rutila, medtem ko višje vrednosti pH vodijo do mešanih polimorfnih faz titanovega oksida. Tudi dodatek izopropanola pospešuje nastajanje rutila. V nasprotju z večino literaturnih podatkov je bila v naši raziskavi najbolj fotokatalitsko aktivna rutilna modifikacija. Dopiranje z dušikom pa ne poveča fotokatalitske aktivnosti, ampak jo celo nekoliko zmanjša.


Keywords


Titania, rutile; hydrothermal synthesis; photocatalysis; nitrogen doping

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.