Cover Image

Prvi Teslovi koraki v kemijske vede

Stanislav Jože Južnič

Abstract


Prvič je predstavljen popoln popis Teslovih srednješolskih profesorjev. Poudarjene so odlike njegovih učiteljev kemijskih in sorodnih ved. Analizirane so knjige o kemiji, ki jih je bral srednješolec Tesla, in s kemijo povezana objavljena dela njegovih predavateljev. Še posebej je izpostavljeno raziskovanje spektroskopije, ki se je razbohotilo po Kirchhoffovih in Bunsenovih začetkih v Teslovi zgodnji mladosti in je močno vplivalo na raziskovanja Teslovega najljubšega profesorja Martina Sekulića.

 

Tesla's First Footsteps into Chemical Sciences

For the first time a complete list of Tesla’s High School professors is provided. The excellency of his lecturers of chemistry and related sciences is put into the limelight. The books and articles about chemistry which Tesla read in his High School times is focused together with the related published works of his teachers. The pioneering spectroscopic research of Kirchhoff and Bunsen began in Tesla’s early youth and had a considerable impact on Tesla’s professors, especially on Martin Sekulić.

 

 


Keywords


Nikola Tesla; Rakovac pri Karlovcu; Martin Sekulić; Gustav Kirchhoff; Antoine Cesar Becquerel; Zgodovina pouka kemije in elektrotehnike

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2016.2620

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Stanislav Jože Južnič

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.